Poprowadzimy Twoją Firmę ku Przyszłości...
...dzięki najnowszym rozwiązaniom sieciowym

Prawie każdy współczesny biznes potrzebuje odpowiedniego zaplecza informatycznego, tak sprzętowego jak programowego. Utrzymanie takiego systemu informatycznego jest kluczem do Twojego sukcesu. Będziesz mógł bez najmniejszych obaw o bezpieczeństwo swoich danych i efektywność pracy kadry w Twojej firmie, zajmować się wyłącznie tym co najważniejsze, czyli realizować swoje cele.

Czym jest outsourcing ?

Outsourcing polega na delegowaniu pewnej kategorii obowiązków (prac) zewnętrznym podmiotom gospodarczym, zamiast tworzenia dodatkowych stanowisk pracy. Najczęściej dotyczy on zadań specjalistycznych związanych z księgowością czy informatyką. Jest to jedno z najlepszych i sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie zarządzania jakie można wdrożyć w przedsiębiorstwie z zachowaniem pełnej harmonii we współpracy podmiotów, bezpieczeństwa ekonomicznego i efektywności:

Dlaczego outsourcing, zamiast stanowiska ?

  • dobry, rzetelny specjalista z doświadczeniem to spory wydatek. Źle wynagradzany może nie tylko nie spełniać oczekiwań, ale także zmniejszyć skuteczność informatyzacji firmy,
  • częsty brak wiedzy biznesowej czy menadżerskiej u specjalistów, uniemożliwia wręcz podejmowanie przez nich właściwych działań w zakresie informatyzacji któregokolwiek z obszarów działalności biznesowej,
  • brak konieczności tworzenia specjalistycznego stanowiska (komputer, dodatkowe oprogramowanie),
  • firma ma lepsze możliwości pozyskiwania nowych technologii i ich wdrażania niż pracownik,
  • brak problemów z rozwiązaniem umowy – pracownik jest chroniony prawnie pod wieloma aspektami,
  • pracownik może migrować, a wraz z nim wiedza o firmie, innych pracownikach, technologiach, itp. - w przypadku outsourcingu istnieją klauzule tajności, których naruszenie grozi konsekwencjami prawnymi,
  • odmienne relacje niż z pracownikiem, dzięki którym Twój sukces jest jednocześnie naszym sukcesem,

Celem naszej firmy jest prowadzenie obsługi informatycznej o wysokim standardzie połączonej z profesjonalnym doradztwem, co jednocześnie jest celem pośrednim Twojej firmy.


Na terenie Rokietnicy oraz pobliskich miejscowości jesteśmy w stanie zapewnić świadczenie takich usług z czasem interwencji na poziomie do 2 h dla awarii krytycznych.

Pod opiekę przyjmujemy sprzęt biurowy (stanowiska komputerowe, faxy, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, itp) oraz całą infrastrukturę teleinformatyczną (urządzenia i okablowanie) i oprogramowaniem. Wycena jest w każdym przypadku indywidualna.

Copyright © by Żurawski Systemy Informatyczne, May 2008