Poprowadzimy Twoją Firmę ku Przyszłości...
...dzięki najnowszym rozwiązaniom sieciowym

Firma "Żurawski Systemy Informatyczne Rafał Żurawski" powstała 5 listopada 2007 roku. Została dofinansowana z środkow EFS za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Pozyskanie środków unijnych na rozruch było bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, chociaż wielkość kwoty dofinansowania nie była imponująca, a wymagany sposób zabezpieczenia wręcz odstraszający.


Rozpoczęcie działalności poprzedzone zostało bardzo rzetelnymi szkoleniami w zakresie różnych apsektów prowadzenia działalnosci gospodarczej: księgowości, kadr, rynku, marketingu. Szkolenia zakończone wzorowo zdanym egzaminem mogą być nie tylko powodem do satysfakcji, ale także potwierdzeniem zdobytej wiedzy.


Stawiamy na ciągły rozwój, doskonalenie umiejętności oraz zdobywanie doświadczenia w zakresie produkcji oprogramowania i wykorzystywania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych.

Copyright © by Żurawski Systemy Informatyczne, May 2008