Poprowadzimy Twoją Firmę ku Przyszłości...
...dzięki najnowszym rozwiązaniom sieciowym
Zaświadczenie o uczestnictwie w Sektorowym Programie Operacyjnym 1.3 "Gotowi do zmian" dla nowo powstałych przedsiębiorstw, współfinansowanym z EFS
Zaświadczenie o ukończeniu kursu pt. "Własna Firma", również przy współudziale środków z EFS
Certyfikat potwierdzający udział w konferencji pt. "Nowoczesna Firma"
Dyplom uznania za uczestnicwo w konkursie "Pomysł na biznes" oraz cyklu szkoleń dla przyszłych przedsiębiorców
Firma jest partnerem korporacji ©Seagate
Copyright © by Żurawski Systemy Informatyczne, May 2008